ציורים מקוריים זמינים לרכישה

הציורים המקוריים שלי מצויירים על גבי דיקט עם מסגרת תמיכה מעץ ומצויירים במדיה מעורבת של צבעים תעשיתיים, פחם, עפרונות, פנדה וגירים